ZorgOnderwijsCombinatie 'Het Stekje'

ZorgOnderwijsCombinatie (ZOC) het Stekje richt zich op kinderen die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistische Daghulp (SDH) en vier jaar of ouder zijn. Het gaat hierbij om kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn om door te stromen naar een ‘gewone’ kleutergroep, maar wel de onderwijsgerechtigde leeftijd hebben.
image