Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in ons werk. Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en onze deelnemers. We zijn actief op het gebied van maatschappelijke opvang, arbeidsre-ïntegratie, jeugdzorg, verzorging, verpleging en preventie. Ons werkveld is breed en daarom zijn de activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden divers. In onderstaande flyer staat wat u voor onze deelnemers kunt betekenen.