Veldwerk Schiphol

Outreachende dienstverlening op Luchthaven Schiphol

De afdeling Veldwerk Schiphol biedt hulp aan o.a. daklozen en thuislozen, die op de luchthaven verblijven, gestrande reizigers en remigranten.

Het Veldwerk Schiphol heeft als doel de op Schiphol verblijvende dak- en thuislozen zoveel mogelijk door te geleiden naar een opvangplek buiten Schiphol, waar zij worden ondersteund in een re socialiseringsproces. Hiermee worden veiligheids- en overlastrisico's tot een minimum beperkt.

Aanwezigheid, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid
Vanaf de start is er een outreachende methodiek ontwikkeld om in contact te komen met de dak- en thuislozen, onder hen een grote groep zorgmijders. Belangrijk onderdeel is de dagelijkse rondgang over het Schiphol-complex in duidelijk herkenbare kleding.

Aanwezigheid, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid zijn kritische succesfactoren. Het merendeel van de doelgroep is inmiddels in beeld bij de medewerkers van het Veldwerk. Het lukte om een groot deel van hen naar de regio van afkomst terug te bemiddelen. Voor anderen werd in afstemming met ketenpartners uit de GGZ en verslavingszorg een passende plaats in een zorginstelling gevonden.

Daarnaast werd Veldwerk Schiphol een opvanglocatie voor Nederlanders die in het buitenland over de grens worden gezet en ontheemd op Schiphol aankomen. Vaak gaat het om ex-gedetineerden die met hulp van Bureau Buitenland van Reclassering Nederland vrijkomen en dan meteen op een vliegtuig worden gezet. Voor deze mensen wordt door medewerkers van Veldwerk Schiphol elders in het land een opvangplek gezocht. In sommige gevallen worden deze mensen ook naar die plek begeleid. Dit voorkomt het ontstaan van een nieuwe groep dak- en thuislozen.  

image