Jouw bedrijf als KANSPARTNER voor het Leger des Heils

In 2019 startte het Leger des Heils in Noord-Holland met de opbouw van een bedrijvennetwerk. Met als doel een lokale community creëren van bedrijven die bijdragen aan het welzijn van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
image

Het Leger des Heils ziet bedrijven en hun medewerkers als een onmisbare schakel. Hun steun is hard nodig om nieuwe kansen voor onze cliënten te creëren. Samen willen wij kwetsbare mensen weer laten ervaren dat zij erbij horen, mee tellen en van waarde zijn.

Wij zoeken bedrijven in Noord en Zuid-Holland die zich bij dit netwerk willen aansluiten door zich duurzaam in te zetten voor de mensen die onze zorg en ondersteuning zo hard nodig hebben.

Wie zoeken we?
Wij zoeken bedrijven die samen met hun medewerkers kansen willen creëren, financieren, meedenken en meewerken.  

Hoe kunnen bedrijven ons steunen:
· Een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van extra activiteiten in de buurt, sport, trainingen, sociale vakanties etc.
· Aanbieden van (leer) werkplekken
· Aanbieden van diensten en goederen

Voordelen
* Netwerk van ondernemers uit de regio
* KANS-sessies op regionaal niveau
* Binding personeel door betrokkenheid bij projecten
* Communicatie pakket voor klanten/medewerkers

We zijn dankbaar dat we de volgende bedrijven als Kaspartner aan ons verbonden zijn:  

Logos

     

 

 

         

 

Daarnaast zijn er werkplekken gerealiseerd bij:

Intercel  


Asito