Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Kinderen en jongeren

Specialistische daghulp 
Voor kinderen waarvan de ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren. 

24 uurs verblijf 
Crisis/observatie Verblijfgroepen en begeleiding.

Intensief Ambulante Thuisbegeleiding- en behandeling 
Intensieve gezinsbegeleiding (‘10’ voor Toekomst). Eerder en Dichtbij Gezinsonderzoek Netwerkonderzoek Triple P (groepen) Triple P. Voor gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben.

Omgangshuis 
Begeleide omgang voor kinderen die niet meer bij de ouders wonen en kinderen in echtscheiding situaties. Programma's zijn: Ouders voor altijd, Gezinsonderzoek, Positief opvoeden na scheiding (Triple Transition), KIES (Kinderen in echtscheiding situaties), Kindercoach, Netwerkstrategie.

Gezinshuizen 
Voor kinderen waarbij een langdurende uithuisplaatsing noodzakelijk is. 

Pleegzorg 
Voor kinderen die door omstandigheden, voor korte of langere tijd, niet bij de eigen ouders kunnen wonen.

De Diamant Ambulant 
Ambulante begeleiding voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders.

Onderwijszorggroep de Steentjes 
Huizen, Kinderen vanaf 4 jaar die in aanmerking komen voor Specialistische Daghulp (SDH). 

Zorg onderwijsgroep het Stekje 
Hilversum, Kinderen vanaf 4 jaar die in aanmerking komen voor Specialistische Daghulp (SDH). 

Kindercoach 
Extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar.

Fasehuis Transit
Zaandam, Woontraining voor jongeren.

Vast en Verder 
Woontraining voor jongeren, Hoofddorp, Alkmaar en Den Helder. 


Volwassen

'10' voor Toekomst 
Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt 
Buurtsteunpunt Haarlem, Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard, Alkmaar

Bijzondere Schoonmaak 
Van ernstig vervuilde woningen

De Robijn 
Zelfstandig wonen met begeleiding voor vrouwen met en zonder kinderen, Hilversum

De Opaal 
Zelfstandig wonen met begeleiding, Hilversum

Domus 
Begeleid wonen voor verslaafde mensen, Domus

Grijs Genoeg(en) 
Woonbegeleiding voor ouderen

Het Startpunt 
Beschermd wonen, dak- en thuisloze mensen met psychiaterische problemen, Hoorn 

Huis en Haard 
Beschermd wonen voor dak- en thuislozen, Haarlem

Restart Zaandam 
Woonbegeleiding voor volwassenen 

De Saffier 
Hilversum, Woonbegeleiding (VPT voor (jong) volwassenen (LVB), Hilversum 

Sociaal Pension Zaanerf
Beschermd wonen voor dak- en thuislozen, Zaandam

Steunende huisvesting 
Langdurige ambulante woonbegeleiding voor volwassenen, Zaandam

Van de Straat  
Opvang dak en thuislozen, Hoorn

Veldwerk 
Hoorn, Den Helder en Zaanstad

Voortgang 
Tijdelijke woonbegeleiding

Opvang Crisisgezinnen 
Kortdurende, tijdelijke opvang om de acute crisissituatie te doorbreken, Zaanstad

 
Dagbesteding

50|50 Food Heerhugowaard 
Lunchroom en dagbesteding