Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Hulpaanbod kinderen en jongeren

Specialistische daghulp | Huizen / Hilversum, Jonge kind (0-5)  Voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Het gaat om kinderen waarvan de ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren. Hierbij kan het bijvoorbeeld om autisme gaan.

24 uurs verblijf | Crisis/observatie Verblijfgroepen en begeleiding De Onyx en de Amber (4-14 jaar) Lang verblijfgroep De Topaas (10-18 jaar
Voor kinderen voor wie een tijdelijke uithuisplaatsing en behandeling noodzakelijk is en waarbij sprake is van ernstige opvoedingsproblemen.

Intensief Ambulante Thuisbegeleiding- en behandeling | Intensieve gezinsbegeleiding (‘10’ voor Toekomst). Eerder en Dichtbij Gezinsonderzoek Netwerkonderzoek Triple P (groepen) Triple P. Voor gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben.

Omgangshuis
 | Hilversum, Begeleide omgang voor kinderen die niet meer bij de ouders wonen en kinderen in echtscheiding situaties. Programma's zijn: Ouders voor altijd, Gezinsonderzoek, Positief opvoeden na scheiding (Triple Transition), KIES (Kinderen in echtscheiding situaties), Kindercoach, Netwerkstrategie.

Gezinshuizen | (2-18 jaar) Voor kinderen waarbij een langdurende uithuisplaatsing noodzakelijk is. 

Pleegzorg | Crisisgezinnen (0-12 jaar), Netwerkpleegzorg (0-23 jaar), Netwerkonderzoek. Voor kinderen die door omstandigheden, voor korte of langere tijd, niet bij de eigen ouders kunnen wonen.

De Diamant Ambulant | ambulante begeleiding voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders.

Onderwijszorggroep de Steentjes | Huizen, Kinderen vanaf 4 jaar die in aanmerking komen voor Specialistische Daghulp (SDH). 

Zorg onderwijsgroep het Stekje | Hilversum, Kinderen vanaf 4 jaar die in aanmerking komen voor Specialistische Daghulp (SDH). 

Kindercoach | Extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar.

Fasehuis Transit |   Zaandam, Woontraining voor jongeren.

Vast en Verder | Hoofddorp, Alkmaar en Den Helder, Woontraining voor jongeren.

Hulpaanbod volwassenen

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt Haarlem, Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard, Alkmaar

Bijzondere Schoonmaak | van woningen

De Robijn | Hilversum, Zelfstandig wonen met begeleiding voor vrouwen met en zonder kinderen

De Opaal | Hilversum, Zelfstandig wonen met begeleiding  

Domus | Haarlem, Begeleid wonen voor verslaafde mensen

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Het Startpunt | Hoorn, Beschermd wonen, dak- en thuisloze mensen met psychiaterische problemen

Huis en Haard | Haarlem, Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

Restart Zaandam | Woonbegeleiding voor volwassenen 

De Saffier | Hilversum, Woonbegeleiding (VPT voor (jong) volwassenen (LVB)

Sociaal Pension Zaanerf | Zaandam, Beschermd wonen voor dak- en thuislozen

Steunende huisvesting | Zaandam, Langdurige ambulante woonbegeleiding voor volwassenen

Van de Straat  | Hoorn, Opvang dak en thuislozen

Veldwerk | Dienstencentrum Schiphol

Veldwerk | Hoorn, Den Helder en Zaanstad

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding

 
Dagbesteding

50|50 |Dagbesteding en arbeidsre-integratie 

50|50 Food Heerhugowaard | Lunchroom en dagbesteding


Dagbesteding | Werk, kunst & theater en sport