Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!


'10' voor Toekomst 
Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt 
Buurtsteunpunt Haarlem, Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard, Alkmaar

Bijzondere Schoonmaak 
Van ernstig vervuilde woningen

Domus 
Begeleid wonen voor verslaafde mensen, Domus

Grijs Genoeg(en) 
Woonbegeleiding voor ouderen

Het Startpunt 
Beschermd wonen, dak- en thuisloze mensen met psychiaterische problemen, Hoorn 

Huis en Haard 
Beschermd wonen voor dak- en thuislozen, Haarlem

Restart Zaandam 
Woonbegeleiding voor volwassenen 

Sociaal Pension Zaanerf
Beschermd wonen voor dak- en thuislozen, Zaandam

Steunende huisvesting 
Langdurige ambulante woonbegeleiding voor volwassenen, Zaandam

Van de Straat  
Opvang dak en thuislozen, Hoorn

Veldwerk 
Hoorn, Den Helder en Zaanstad

Voortgang 
Tijdelijke woonbegeleiding

Opvang Crisisgezinnen 
Kortdurende, tijdelijke opvang om de acute crisissituatie te doorbreken, Zaanstad

 
Dagbesteding

50|50 Food Heerhugowaard 
Lunchroom en dagbesteding