Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorgers

Binnen het Leger des Heils wordt er vanuit twee kanten geestelijke verzorging geleverd. Zo heeft Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg geestelijke verzorgers in dienst en staat het kerkgenootschap mensen bij die pastorale zorg behoeven.

Pastorale zorg

Pastorale zorg vanuit de korpsen, voor mensen die daar behoefte aan hebben.
Meer over Pastorale zorg

Geestelijke verzorgers

Binnen het Leger des Heils zijn geestelijke verzorgers werkzaam. Zij kunnen vanuit alle afdelingen ingeroepen worden voor geestelijke verzorging.
Meer over Geestelijke verzorgers