De Kinder & jeugdcoach

Extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar

De kinder- en jeugdcoach van het Leger des Heils is er voor het kind/de jeugdige. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daar-door beschikken ze soms over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die behan-deld worden zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en lichamelijke gesteldheid.
image