Oranje Fonds steunt Leger des Heils W&G Noordwest met € 12.500 voor activiteiten tijdens de Coronacrisis

18-06-2020

Vanwege de Coronamaatregelen zaten ook onze deelnemers de afgelopen periode veel op hun kamer. Dankzij het Oranje Fonds en Fonds 1818 die onze organisatie met € 12.500,-- steunden, was het gelukkig mogelijk om diverse activiteiten voor hen te organiseren. Al snel ontstonden er mooie initiatieven zoals het Bloempotjesproject in Den Haag, waar cliënten bloempotten beschilderden om deze met plant aan medewerkers van verzorgingstehuizen uit de delen.      

Door de Coronacrisis stopten veel vormen van dagbesteding en andere activiteiten. Hierdoor werd de normale gang van zaken voor onze deelnemers verstoord, met het risico dat oude gedragspatronen of verslavingen terug zouden keren. Het organiseren van alternatieve, Coronaproof activiteiten bij de Leger des Heils voorzieningen is en was daarom zeer belangrijk. Het Oranje Fonds en Fonds1818 maakten het met bijdrage van €12.500 mogelijk om dit te realiseren.

Ruim 20 verschillende afdelingen van het Leger des Heils in regio Den Haag en Noord-Holland hebben dankzij deze bijdrage voor zo’n 1000 deelnemers een passend aanbod gecreëerd. Van crea-, bak-, en sportmiddagen bij de woonvoorzieningen, tot dagbestedingsprojecten bij mensen aan huis. In Den Haag hebben bijvoorbeeld 15 deelnemers thuis een groot aantal bloempotten beschilderd om deze vervolgens met plantje uit te delen aan verzorgingstehuizen. Door deze activiteiten hadden deelnemers toch iets om handen in een periode waarin vrijwel alles stil lag. Hier zijn ze blij mee, aldus een deelnemer: “Door de creatieve knutselmiddagen kon ik even mijn kamer uit en had ik het gevoel iets nuttigs te doen.”

Oranje Fonds en Fonds 1818
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.  

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.  

Foto bloempotten fouad en Anuar