Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils W&G Noord-Holland met u omgaat.

Vragen?

Heeft u vragen die u niet met uw begeleider of afdelingsmanager wilt bespreken, dan kunt u terecht bij onze Cliëntvertrouwenspersoon Martin Koot

T.          06-10594865
e-mail:  martin.koot@legerdesheils.nl

Voor de jeugd is er een vertrouwenspersoon AKJ, kijk voor meer informatie in de flyer in de rechterkolom.