Wachttijden

Hier verschijnt binnenkort een overzicht van de wachttijden van Leger des Heils Noord-Holland