Leger des Heils Goodwillwerk Den Haag en Leger des Heils W&G Noord-Holland gaan samen verder als nieuwe regio

23-12-2019

De werkeenheid Leger des Heils Goodwillwerk Den Haag en de werkeenheid Leger des Heils W&G Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam) vormen per 1 januari 2020 een nieuwe regio: Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordwest. 

De nieuwe directie wordt gevormd door Juriaan Petter (Regiodirecteur), Eefke Barneveld (directeur Bedrijfsvoering) en Ellen Smeets (directeur Zorg).

Gegevens van het bedrijfsbureau voor de nieuwe regio Noordwest:

St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag 
T: 070 311 55 40
E: info@legerdesheilsdenhaag.nl 

W www.legerdesheils.nl/noordwest 

De website komt in de loop van januari online. Tot die tijd kunt u de informatie nog vinden op de websites van de GLD (www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag) en Noord-Holland (www.legerdesheils.nl/noord-holland )

Wij blijven ons, ook binnen de nieuwe regio’s onverminderd inzetten voor TOEKOMST en PERSPECTIEF voor alle burgers, zodat ook de meest kwetsbare mensen kunnen meedoen en tot hun bestemming komen. We sluiten aan bij wat nodig is en bieden samen met de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en anderen zorg, herstel en participatie en bovenal KANSEN voor iedereen. ALTIJD!

Kaartje werkeenheden