Prison Gate Office

Prison Gate Office geeft ex-gedetineerden nieuw perspectief

Prison Gate Office helpt mensen die binnenkort vrijkomen na een verblijf in een penitentiaire inrichting. Het komt voor dat mensen de gevangenis verlaten met niet meer dan een vuilniszak aan bezittingen. Zonder thuis en vervreemd van de samenleving. Prison Gate Office helpt deze mensen op weg bij re-integratie in de samenleving.
image

Onze achtergrond

Het Leger des Heils heeft het helpen van ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij altijd (sinds 1878) als een belangrijk onderdeel van haar activiteiten gezien. Reden waarom – mede gelet op het ontbreken van nazorg voor een deel van deze groep - in 2006 met het Prison Gate Office (PGO) werd gestart. Het PGO is gestart als een samenwerkingsverband tussen twee werkeenheden van het Leger des Heils (Reclassering en de Regionale Werk Eenheden) en het Gevangeniswezen (DJI). Anno 2014 is die verbinding en samenwerking nog immer de basis voor succesvolle trajecten op het gebied van re-integratie van ex-gedetineerden. De gemeenten (opdrachtgever) en de Veiligheidshuizen hebben inmiddels een nadrukkelijke rol in de (na-) zorg voor ex-gedetineerden.

Juist de meest lastige problemen

Kenmerkend voor een PGO cliënt is dat er sprake is van problemen op het gebied van huisvesting in combinatie met andere problemen zoals problemen met alcohol en/of drugs, financiën, psychosociale of psychiatrische problematiek. In veel gevallen is er ook sprake van LVB (Licht Verstandelijke Beperking ) problematiek.

Voor mensen die naast een strafblad ook meerdere complexe problemen hebben, staan wij klaar. Met kennis, bekwaamheid en vanuit een hoopvolle mensvisie , geworteld in onze overtuiging dat ieder mens nieuwe kansen verdient. Die visie geeft ons de energie om ook een tweede en derde mijl te gaan. Om door te zetten  waar anderen het opgeven.

George

"De dag dat ik vrij kwam, sloeg ik een kruis, keek naar de wolken en zei: 'God, dit wil ik nooit meer.' Ik kreeg hulp bij schuldsanering, traumaverwerking en het verlengen van mijn verblijfsvergunning. Ik woon nu in een tijdelijke woonvoorziening van het Leger des Heils. Een huis waar ieder z’n eigen problemen heeft. Als er conflicten zijn, doe ik de deur dicht. Ik wil geen problemen meer, ik wil vooruit denken."

Onze aanpak

Als geïntegreerd onderdeel van Leger des heils Jeugdbescherming & Reclassering , werken wij in het hele land. Onze beproefde, hands-on aanpak is gericht op het voorkomen van recidive en het beperken van overlast. Dit doen wij onder andere door:

•    Te zorgen dat iemand weer een dak boven zijn of haar hoofd heeft;
•    Herstel van het normale leven door de ex-gedetineerde te begeleiden naar passend werk;
•    De ex-gedetineerde te helpen zijn vrije tijd gestructureerd en zinvol te leren besteden;
•    De ex-gedetineerde te helpen met het herstellen van relaties en het opbouwen van een positief sociaal netwerk.

Contact leggen en contact houden

Prison Gate office biedt continuïteit in de begeleiding van ex-gedetineerden. De begeleiding starten we het liefst enkele maanden voor vrijlating en laten we doorlopen tot drie maanden na detentie. Na aanmelding volgt doorgaans snel een kennismaking en een gesprek over zaken die geregeld moeten worden en problemen die spelen. We stemmen onze acties af op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. We overleggen met zowel onze  samenwerkingspartners  als met familie en vrienden van de cliënt.

Na vrijlating houden wij contact. We maken afspraken hoe, hoe vaak we elkaar spreken.

Meer weten?

Voor specifieke vragen over Prison Gate Office nodigen wij u uit contact op te nemen met één van onze drie coördinatiepunten:

Prison Gate Office Amsterdam   
020 56 23 700

Prison Gate Office Arnhem   
026 44 30 146

Prison Gate Office Veenhuizen   
088 07 37 044

pgo@legerdesheils.nl