Zelfstandigheidstraining

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar met complexe en meervoudige problematiek

In Utrecht en Amersfoort wordt door het Leger des Heils zelfstandigheidstraining geboden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is.

De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Vraaggericht
We werken vraaggericht samen met de jongeren d.m.v. een oplossingsgerichte en toekomstgerichte aanpak. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de specifieke achtergrond, herkomst en netwerk van de jongeren. De hulpverlening wordt fasegewijs geboden en op maat afgestemd op individuele behoeftes van de jongere. Het uitgangspunt voor de duur van een traject is zo snel als mogelijk en zo intensief als nodig. Gemiddeld duurt een traject 1,5 jaar.

Nieuwe kansen
De zelfstandigheidstraining biedt nieuwe kansen aan jongeren. Elke jongere wordt begeleid door een mentor. De jongere stelt samen met de mentor een individueel plan op dat op vaste momenten wordt geëvalueerd. Bij het opstellen en gedurende het traject bijstellen van dit plan zijn de mogelijkheden en wensen van de jongere leidend. Naast de psycho- sociale hulp worden de jongeren begeleid bij zaken als woonvaardigheden, dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

De Cromwijk
In De Cromwijk wonen 8 jongeren in 2 woningen in de Amersfoortse wijk Schothorst. De jongeren worden op een intensieve individuele wijze d.m.v. een 24-uurs opvang begeleid in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Als het nodig is, kunnen jongeren daarna doorstromen naar een vervolgfase (Project 53). Hier wonen 4 jongeren die door een mentor worden begeleid voordat zij geheel zelfstandig gaan wonen. Deze fase geeft jongeren de kans een vervolgstap te zetten in hun ontwikkeling richting zelfstandigheid zonder dat de 24-uurs begeleiding nodig is.

Enkeltje Zelfstandig
Enkeltje Zelfstandig in Utrecht biedt plek aan 18 jongeren. Ook bij Enkeltje Zelfstandig worden jongeren intensief begeleid naar zelfstandigheid. Binnen Enkeltje Zelfstandig wordt met de jongeren gewerkt aan zelfsturingsvaardigheden. Hiervoor is inzicht in eigen gedrag nodig en motivatie om hierin samen te werken. De interventie bestaat uit verschillende fasen, met een opbouw waarbij in toenemende mate naar zelfstandigheid en bijbehorende verantwoordelijkheden wordt toegewerkt. Ook bij Enkeltje Zelfstandig is de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgfase waarbij geen 24-uurs opvang meer nodig is, namelijk de Riouwstraat. Hier kunnen 2 jongeren wonen.