Vast en Verder

Zelfstandigheidstraining voor jongeren van 16-23 jaar

In Utrecht en Amersfoort wordt door het Leger des Heils Midden Nederland zelfstandigheidstraining geboden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is. De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Vraaggericht

We werken vraaggericht samen met de jongeren door middel van een oplossings- en toekomstgerichte aanpak. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de specifieke achtergrond, herkomst en netwerk van de jongeren. De hulpverlening wordt fasegewijs aangeboden en op maat afgestemd op individuele behoeftes van de jongere. Het uitgangspunt voor de duur van een traject is zo snel en zo intensief als nodig. De gemiddeld duur van een traject is 1,5 jaar.

Nieuwe kansen

De zelfstandigheidstraining biedt nieuwe kansen aan jongeren. Elke jongere wordt begeleid door een mentor. Aan de hand van een individueel plan, dat samen met de jongere wordt opgesteld, wordt er aan gewerkt en dit wordt op vaste momenten geëvalueerd. Bij het opstellen en, gedurende het traject, bijstellen van dit plan zijn de mogelijkheden en wensen van de jongere leidend. Naast de psycho- sociale hulp worden de jongeren begeleid bij zaken als woonvaardigheden, dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

Aanbod

Locatie Cromwijk: Bij de Cromwijk worden jongeren op een intensieve individuele wijze door middel van een 24-uurs opvang begeleid bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Er wonen acht jongeren in twee woningen in de wijk Schothorst en 5 jongeren wonen op Project 53 in de wijk Soesterkwartier.

Locatie Enkeltje Zelfstandig: Zij bieden plek aan 18 jongeren. Ook bij Enkeltje Zelfstandig worden jongeren intensief begeleid naar zelfstandigheid. Binnen Enkeltje Zelfstandig wordt met de jongeren gewerkt aan zelfsturingsvaardigheden.

Locatie De Sterren: Jongeren op de Sterren wonen samen met studenten die praktische ondersteuning beiden vanuit hun eigen ervaring.. De professionele hulp wordt hierbij ambulant op afstand en op maat verzorgd. Het gaat om laagdrempelige hulp bij de laatste fase naar zelfstandig wonen.

Locatie Lichtpenweg: In het project Lichtpenweg heeft het Leger des Heils 10 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). Je woont hier zelfstandig, samen met een student en 'gangmakers' die praktische ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat het samen leven zo fijn mogelijk verloopt. De professionele hulp wordt hierbij ambulant op afstand en op maat verzorgd. Het gaat om laagdrempelige hulp bij de laatste fase naar zelfstandig wonen waarbij eveneens huur betaald dient te worden. De huurprijs, inclusief servicekosten en afhankelijk van de oppervlakte van de kamer, ligt tussen de 300 en 335 euro.