Woonzorgcentrum Merenhoef

'Elke dag een goede dag'

Woonzorgcentrum Merenhoef is gevestigd in Maarssen. Merenhoef heeft vier afdelingen PG (psychogeriatrie), die in totaal plek bieden aan 40 dementerende bewoners. Daarnaast heeft het centrum drie afdelingen somatiek, die in totaal plek bieden aan 36 bewoners. Op deze afdelingen wordt hulp geboden aan bewoners met lichamelijke problemen.

Onze zorg

Als thuis wonen niet langer meer gaat en u moet verhuizen, is dat een aangrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Bij Merenhoef begrijpen we dat, als u in Merenhoef komt wonen, u zelf zo lang mogelijk de regie over uw leven wilt houden. Alleen dan kun je je echt ergens thuis voelen. Daarom staat uw wens in onze zorg centraal. Wij houden rekening met uw wensen en zullen ons ervoor inzetten dat u ook bij ons uw vertrouwde manier van leven kunt voortzetten. We willen u zoveel mogelijk ondersteunen, zodat u uw gewoontes vanuit huis hier kunt voortzetten.

Wonen in Merenhoef  - Indicaties

BOS_9691-2U heeft een ziekte of verminderde zelfredzaamheid, waardoor u 24 uur per dag zorg en nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. U wilt in aanmerking komen voor wonen in Merenhoef. Hiervoor is een WLZ-indicatie nodig. Hiermee doet u een beroep op de Wet Langdurige Zorg. Deze kunt u aanvragen via www.ciz.nl. Vervolgens, als u zich bij ons heeft aangemeld, krijgt u een bericht wanneer er een appartement beschikbaar is. Onze zorgbemiddelaars spreken samen met u of uw contactpersoon een verhuisdatum en -tijd af waarop u naar Merenhoef kunt verhuizen.

Amandelhof

De Amandelhof biedt een huiselijke omgeving waar aandacht en begeleiding wordt geboden aan de oudere bezoeker met geheugenproblemen, dementie en/of een andere beperking. Amandelhof heeft twee groepen: de dagopvang en de Blijf Actief groep. De dagopvang biedt vier dagen per week opvang aan senioren met een geldige indicatie. Voor de Blijf Actief groep is geen indicatie vereist en biedt een dag per week een activiteit voor zelfstandig thuiswonende senioren met beginnende geheugenproblematiek en/of dementie. Klik hier voor meer informatie.

Brasserie de Hoeve

Woonzorgcentrum Merenhoef beschikt over een eigen brasserie, namelijk Brasserie de Hoeve. In deze brasserie kunnen bewoners hun warme maaltijden nuttigen en iets drinken, maar is ook publiek van buitenaf welkom. Zo verwelkomen wij de buurt in ons woonzorgcentrum. Voor meer informatie over Brasserie de Hoeve kunt u hier klikken.

Ook worden er elke week diverse activiteiten georganiseerd, waar zowel onze bewoners als de buurt aan kunnen deelnemen. De volgende activiteiten staan voor deze week op de planning:

Maandag 9 maart 10:30 uur Creatief
14:00 uur Grijze koppen orkest
Dinsdag 10 maart 14:00 uur Spellenmiddag
18:30 uur  Zingen met Jolanda
Woensdag 11 maart 14:00 uur Tekenen, schilderen en kleuren
Donderdag 12 maart 14:30 uur Voorjaarsmarkt
Vrijdag 13 maart 10:00 uur Ontmoeting met de burgemeester van Stichtse Vecht
15:00 uur Weeksluiting

Downloads

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2019 Leger des Heils WG(2).pdf Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2020 Leger des Heils WG(2).pdf