Woonproject Lichtpenweg

De afgelopen jaren is gebleken dat de overgang van een Kamertrainingscentrum (KTC) naar een gehele zelfstandigheid vaak groot is. Een risico van deze grote overgang is dat jongeren een terugval laten zien in hun ontwikkeling of hierin zelfs stagneren. In de adolescentieperiode (16 t/m 27 jaar) wordt er van jongeren een bepaalde mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Jongeren moeten zelfstandig gaan wonen, financiële zaken regelen en in toenemende mate belangrijke beslissingen nemen. Echter zijn in deze levensfase de hersenen nog in ontwikkeling. Een deel van de jongeren zijn kwetsbaar en hebben bij de overgang naar volwassenheid ondersteuning nodig. 

Verkleinen van de overgang
Naar aanleiding van de bovenstaande beschreven problematiek is het Leger des Heils op zoek gegaan naar mogelijkheden om de overgang van langdurige hulpverlening naar gehele zelfstandigheid te verkleinen. Daarnaast word getracht om de integratie van jongeren in de huidige maatschappij te vergroten. Om die reden is het woonproject De Lichtpenweg opgezet. In dit projectplan wordt concreet weergegeven wat dit project inhoudt, voor wie het bedoeld is en hoe dit er in de praktijk uitziet. 

Verschillende doelgroepen op één locatie
De locatie van het woonproject is De Lichtpenweg te Amersfoort. Het Leger des Heils kan in dit project 10 jeugdigen huisvesten. De etage waar het woonproject zich bevindt heeft in totaal 17 kamers ter beschikking. In deze kamers wonen zowel jongeren als studenten als reguliere bewoners die zijn geselecteerd door Gapph. Doordat studenten, Gapph bewoners en jongeren samen op deze locatie wonen, wordt automatisch een brug gelegd tussen deze drie groepen. Het Leger des Heils biedt begeleiding aan de studenten en jongeren. 

Begeleiding
Wat dit woonproject uniek maakt is dat de jongeren begeleiding ontvangen van studenten. De begeleiding wordt dus voornamelijk door niet-professionals geboden wat de integratie met de maatschappij bevordert. Het gaat om laagdrempelige hulp bij de laatste overgang naar zelfstandigheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hulp bij financiële zaken, het uitbreiden van een sociaal netwerk of het vinden van een zelfstandige woonruimte. De intensiteit van de hulp wordt afgestemd op de individuele situatie van de jongere. 

Samengevat beoogt het project onderstaande doelen: 
Een geleidelijke overgang bieden van het wonen op een KTC naar gehele zelfstandigheid. De zelfstandigheid van jongeren vergroten middels laagdrempelige hulp door studenten. Toename van onderlinge betrokkenheid tussen studenten, overige bewoners en jongeren. De jongere passende ondersteuning bieden vanuit jeugdzorg. 

Zowel de Sterren als de Lichtpenweg zijn bedoeld voor jongeren die vanuit een KTC willen doorstromen naar zelfstandigheid maar hier nog enige begeleiding in nodig hebben. Daarnaast ook voor jongeren die uit andere situatie komen en gebaat lijken bij deze lichtere vorm van hulpverlening. De mate van zelfstandigheid dient reeds groot te zijn. Het zijn veelal jongeren met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Een mogelijk gevolg van deze langdurige hulp is dat de overgang van professionele hulp naar gehele zelfstandigheid vaak groot is. Het woonproject richt zich op jongeren die nog tijdelijk laagdrempelige hulp nodig hebben. 

Meer over het project lezen? Klik dan hier