Wonen - hulp met onderdak

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die wij bieden in combinatie met onderdak.

Beschermd wonen middelen vrij

Huis en Haard

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.
Meer over Beschermd wonen middelen vrij

Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Meer over Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Psychogeriatrische zorg

De Blinkert

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling, waar 93 cliënten wonen, waarvan een deel kortdurend.
Meer over Psychogeriatrische zorg

Woontraining voor jongeren

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In één tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.
Meer over Woontraining voor jongeren

Woonvoorziening De Heem

Woonvoorziening voor mensen met een lichtverstandelijke beperking, in combinatie met verslaving en/of psychische problemen.

De Heem is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners op De Heem hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heem is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. Men kan vrijwillig worden opgenomen, of verplicht gesteld worden middels de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
Meer over Woonvoorziening De Heem

Beschermd woonvoorziening Cederhorst

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving

Cederhorst biedt een warm thuis aan dak- en thuislozen voor wie het wonen in de wijk teveel prikkels veroorzaakt. De bewoners kampen met zware psychiatrische problemen, soms in combinatie met middelengebruik. Er wordt laagdrempelige zorg geboden in een rustige omgeving.
Meer over Beschermd woonvoorziening Cederhorst