OGGZ Wijkverpleging

specialistisch team voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg

Het team OGGZ Wijkverpleging brengt verpleegkundige zorg naar mensen die onbereikbaar zijn voor de reguliere zorgverlening. Het gaat om mensen die liever niemand bij zich laten komen (zorgmijders) of voor wie gewone thuiszorg niet mogelijk is vanwege een verslaving, psychiatrische problemen of een vervuilde woning. Of omdat ze helemaal geen woning hebben.

Ons specialistisch team zoekt deze kwetsbare mensen op om ze de zorg en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. We doen dat zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving. Voor patienten die opgenomen worden, hebben we een plek in een eigen verpleeghuis. We beschikken ook over een noodbed voor spoedzorg, waarvoor alleen een verwijzing van een huisarts nodig is.

Multidisciplinair team+

Wij hebben veel ervaring met mensen die een bijzondere benadering vragen. Met OGGZ Wijkverpleging kunnen we 'zorg op maat' geven, dankzij ons multidisciplinaire team met onder meer verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in 'bemoeizorg', een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en een verpleegkundig specialist. Zij staan in nauw contact met onze behandelstaf (verpleeghuisarts, psychiater, verslavingsarts).

Aanmelden

Mensen die voor OGGZ Wijkverpleging in aanmerking komen, kunnen aangemeld worden door huisartsen of buurtteams, maar bijvoorbeeld ook door familieleden, politie of een woningbouwvereniging.

Neem hiervoor contact op met:

OGGZ Wijkverpleging
Zandvoortweg 211
3741 BE Baarn
T: 06 - 31 69 37 45
E: oggzwijkverpleging.mn@legerdesheils.nl