Doe mee(r)

Word vrijwilliger bij het Leger des Heils!

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils. Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en voor onze cliënten. We zijn actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, jeugdzorg, verzorging en verpleging en preventie. Het werkveld van het Leger des Heils is breed, daarom zijn de activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden ook zeer divers.

Divers aanbod

Wij vinden het heel belangrijk dat het vrijwilligerswerk aansluit bij uw interesses en mogelijkheden. Alleen als je plezier hebt in het vrijwilligerswerk, kan er een langdurige en goede relatie ontstaan.

We hebben een divers aanbod zoals:

  • Gastheer/vrouw: je ondersteunt het team, je helpt bijvoorbeeld bij de lunch of je gaat wandelen met een bewoner.
  • Kookvrijwilliger: je doet boodschappen en gaat samen met bewoners koken.
  • Begeleider: je ondersteunt bewoners bij werk- en dagbesteding, bijvoorbeeld met sport en muziek.

Actuele vrijwilligersvacatures in de provincie Utrecht zijn hier te vinden. 

Vrijwilligersbeleid
Het Leger des Heils kent een vrijwilligersbeleid. Daarin staan alle afspraken, bijvoorbeeld het recht op reiskostenvergoeding. Op elke locatie is er een aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor jouw begeleiding. Regelmatig vinden er evaluatiemomenten plaats. Ook organiseren wij vrijwilligersbijeenkomsten met als doel ervaringen uit te wisselen en/of deskundigheidsbevordering.

Contact
Wil je het verschil maken voor onze cliënten? Wij vertellen je graag wat je voor ons kunt betekenen.

(030) 274 91 21 of
vrijwilligers.mn@legerdesheils.nl
Of reageer op een van de vrijwilligersvacatures

Downloads

Flyer vrijwilligerswerk 23/05/2016