Video Home training (VHT)

Intensieve Pedagogische Thuishulpverlening

VHT kan ingezet worden in gezinnen met complexe problematiek. Centraal in de werkwijze staat de analyse en het terugkijken van korte video-opnames door de begeleider met de ouder(s). VHT is een goede methode om de 'eigen kracht' zichtbaar te maken.

Video Home Training

Wat is VHT?
VHT kan ingezet worden in gezinnen met complexe problematiek. Het gaat om gezinnen met ernstige en/of langdurige opvoedingsproblemen met als gevolg ontwikkelingsproblemen bij één of meerdere kinderen. Vaak kampen de ouders met problemen (traumatische jeugd, psychische problematiek e.d.) en functioneert het gezin binnenshuis als het gaat om huishouden en buitenshuis qua deelname aan maatschappelijk verkeer niet adequaat.

Werkwijze
VHT is een methode voor Intensieve Pedagogische Thuishulpverlening. Centraal in de werkwijze staat de analyse en het terugkijken van korte video-opnames door de begeleider met de ouder(s). Hierbij staan de behoeftes en mogelijkheden van het kind centraal, maar wordt tevens aandacht besteed aan de behoeftes en mogelijkheden van de ouder(s). In overleg en met steun van de begeleider formuleren de ouders op welke manier zij hierop aan kunnen sluiten. De opzet van de methodiek voldoet aan de voorwaarden voor adequate en effectieve hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek. De begeleider heeft hierbij een coachende rol empowert de cliënt in zijn/haar eigen kracht om deze toe te passen in de situatie van alledag en zo te werken aan een verbetering in de situatie.

Wij bieden onze specialistische ambulante begeleiding in heel de provincie Utrecht (regio Oost: Amersfoort e.o., regio West: Utrecht stad e.o.).