Verpleging en verzorging

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen. Zo biedt OGGZ wijkverpleging specialistische zorg voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg. In Maarssen bevindt zich ons woonzorgcentrum, in Baarn is de Blinkert, ons specialistisch verpleeghuis gevestigd, en in Almere vind je ons zorgcentrum Buitenhaeghe. Hier wordt complexe zorg en behandeling geboden aan deelnemers met multiproblematiek.

De Blinkert

Specialistisch verpleeghuis
De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling. Er wonen 93 deelnemers, waarvan een deel kortdurend. De zorgvraag van de deelnemers kenmerkt zich door multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met psych(iatr)ische- en verslavingsproblematiek.
>> Meer informatie

Wijkverpleging OGGZ

Specialistisch team voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg
Het team Wijkverpleging OGGZ brengt verpleegkundige zorg naar mensen die onbereikbaar zijn voor de reguliere zorgverlening. Het gaat om mensen die liever niemand bij zich laten komen (zorgmijders) of voor wie gewone thuiszorg niet mogelijk is vanwege een verslaving, psychiatrische problemen of een vervuilde woning. Of omdat ze helemaal geen woning hebben.
>> Meer informatie

Wijkverpleging

Als u zelfstandig kunt blijven wonen maar wel verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u gebruik maken van wijkverpleging. Team wijkverpleging van het Leger des Heils biedt u graag de zorg die u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 
>> Meer informatie

Woonzorgcentrum Merenhoef

Woonzorgcentrum Merenhoef te Maarssen is een onderdeel van Leger des Heils Midden-Nederland
Woonzorgcentrum Merenhoef biedt kleinschalige verpleeghuiszorg aan 40 bewoners op de afdeling PG en verzorgingszorg aan 36 somatische bewoners, zowel echtparen als alleenstaanden. Daarnaast hebben wij appartementen ingericht voor kortdurend verblijf.
>> Meer informatie

Zorgcentrum Buitenhaeghe 

Zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere biedt zorg aan mensen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Alle bewoners hebben een eigen appartement die ze zelf kunnen inrichten. Iedere afdeling heeft een eigen huiskamer.
>> Meer informatie