Veldwerk

Verkeerd Verbonden en Soepfiets

Door middel van outreachende zorg werkt een team van twee verpleegkundigen in Utrecht stad en omgeving en probeert in contact te komen met dak- en thuislozen die de weg naar de hulpverlening nog niet kennen of zorgmijdend zijn.

Soepfiets - onderwegVoor de outreachende zorg wordt gebruik gemaakt van een soepfiets die elke maandag- en woensdagavond een ronde doet door Utrecht. Met de soepfiets die soep, brood en koffie aanbiedt, hopen we daklozen te leren kennen die de reguliere opvang nog niet gevonden hebben. Daarnaast willen we op deze manier omzien naar mensen die geen regiobinding met de stad Utrecht hebben, zoals illegalen en Oost-Europeanen. Vanuit de hulpverlening is het moeilijk om deze groep in beeld te krijgen.