Adempauzeplekken

Adempauzeplekken zijn er voor mensen die door een onvoorziene situatie tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen verblijven. Het doel is om een crisissituatie te voorkomen. Een aanvraag kan gedaan worden als er sprake is van een urgente situatie waarbij niet kan worden gewacht tot de volgende werkdag. Verwijzing bij voorkeur via het Buurtteam / Sociaal Wijkteam.

Er kan een Adempauzeplek worden aangevraagd als deze bijdraagt aan het stabiliseren van de (thuis)situatie en een crisisopname in psychiatrie, ziekenhuis of verslavingszorg niet aan de orde is. Het betreft een kortdurend verblijf (max 4 nachten) en de verwijzer of reeds betrokken hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de situatie.

Er zijn in totaal acht adempauzeplekken beschikbaar voor de stad en regio Utrecht. Dit is een samenwerking van het Leger des Heils, Abrona, Lister, Kwintes en De Tussenvoorziening.

Aanmelden verloopt via telefoonnummer 088 - 065 79 99. Tijdens kantooruren komt u terecht bij een van de genoemde organisaties. In de avonden en het weekend wordt u doorgeschakeld naar de bereikbaarheidsdienst van Lister.

Kijk voor meer informatie op: https://www.adempauzeplekkenutrecht.nl/