ThuisBest

Een eigen plek voor deelnemers waar ze zich Thuis voelen en op hun Best kunnen functioneren.

Thuis bestThuisBest biedt ondersteuning aan mensen die beschermd wonen en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen naar een zelfstandig woonruimte. Door deze ondersteuning hopen we hen praktisch en emotioneel voor te bereiden op de naderende verhuizing, de verhuizing soepel te laten verlopen en een zachte landing te bieden in de nieuwe woonomgeving. Dit alles met als doel de impact van de verhuizing op het herstelproces zo klein mogelijk te houden. Deze ondersteuning vindt plaats voor, tijdens en na de verhuizing.
Daarnaast wil ThuisBest de professionals van beschermd-wonen locaties meenemen om samen met de deelnemer de focus te leggen op uitstroom en de voorbereiding hierop. 

Waaruit bestaat de ondersteuning?
De ThuisBest ondersteuning bestaat uit drie stappen. 

1. Voor de verhuizing - De uitstroomcoach
De uitstroomcoach is een ‘vrijwilliger met ervaring’ die een training ThuisBest heeft gevolgd. De coach wordt, ongeveer tien weken voordat de verhuizing plaatsvindt, aan de persoon gekoppeld die dan nog beschermd woont. Deze periode staat vooral in het teken van kennismaking en om de persoon emotioneel en praktisch te ondersteunen in het proces richting de verhuizing. Wat kan er nu al worden gedaan om een verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen? En hoe kijkt de deelnemer tegen de naderende verhuizing aan? Ziet hij/zij zichzelf zelfstandig wonen of zijn er twijfels? Op deze manier kan de coach de deelnemer aan de hand meenemen en vanuit zijn eigen (verhuis)ervaring ondersteunen. 

2. Tijdens de verhuizing - Verhuis- en klussenservice
Een verhuizing kan een stressvolle gebeurtenis zijn. Zeker als blijkt dat er in het nieuwe huis nog veel moet gebeuren en er maar weinig handen zijn die dit op kunnen pakken. ThuisBest wil hierin ondersteunen met een verhuis- en klussenservice. Deelnemers binnen het project die gaan verhuizen, kunnen hier een beroep op doen waarbij de kosten naar daadkracht zijn. De service kan de daadwerkelijke verhuizing oppakken, inboedel regelen en klussen oppakken zoals sauzen of laminaat leggen.

3. Na de verhuizing - Brugfunctie 
Als de verhuizer de deur dicht slaat, is het aan de deelnemer om zijn nieuwe woonomgeving te leren kennen en van zijn of haar nieuwe huis ook een thuis te maken. De coach kan ondersteunen bij deze landing en, als stabiele factor, ondersteunen bij een goede warme overdracht. Daarnaast wil ThuisBest een brug zijn richting het inzetten van informele zorg. Hierbij kunt u denken aan een vrijwilliger uit de wijk. Hij of zij kan de deelnemer helpen met het leren kennen van de nieuwe woonomgeving. Denk hierbij aan gezellig een rodnje lopen, samen boodschappen doen, het buurthuis bezoeken en samen contacten leggen met de buren. 

Vanuit het project ThuisBest wordt samengewerkt met partnerorganisaties zoals Steunpunt GGZ Utrecht, Lister en de Tussenvoorziening. 

Mocht u vragen hebben over dit project, een coach zoeken, zelf coach willen worden of zich op willen geven als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met Aron Kroon via T: 06-46012243 of aron.kroon@legerdesheils.nl

Downloads

Thuis Best vacature en profielen Ervaringscoaches gezocht voor ThuisBest