Vrijwilligers

Artikelen vrijwilligers Leger des Heils Midden-Nederland

Leger des Heils Midden-Nederland telt ruim 450 vrijwilligers die zich inzetten voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.