Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Artikelen over de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag.