Jeugd

Artikelen over jeugdzorg binnen Leger des Heils Midden-Nederland

JongLeren, onze jeugdprogramma's, zijn er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze deelnemers hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Telkens is ons doel het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.