Ervaringsdeskundigen

Artikelen ervaringsdeskundigen Leger des Heils Midden-Nederland

Leger des Heils Midden-Nederland werkt met ervaringsdeskundigen die hun ervaring inzetten voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.