Domus+ de Heem Veldwijk

Artikelen over beschermd woonvorm Domus+ De Heem Heijcopperkade

Domus+ De Heem Veldwijk is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een verslaving, vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben.