Woontrainingsprogramma Vast & Verder

Artikelen over Vast & Verder Zeewolde

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.