Thema's

Artikelen uit Hilversum

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Meer over Hilversum

Artikelen uit Baarn

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Meer over Baarn

Artikelen uit Woerden

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Meer over Woerden

Artikelen over beschermd woonvorm Domus+ De Heem Heijcopperkade

Domus+ De Heem Veldwijk is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een verslaving, vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben.

Meer over Domus+ de Heem Veldwijk

Artikelen over Vast & Verder Zeewolde

Vast en Verder is een erkend penitentiair woontrainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.

Meer over Woontrainingsprogramma Vast & Verder

Artikelen uit Zeewolde

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Meer over Zeewolde

Artikelen over specialistisch team OGGZ Wijkverpleging

Het team Wijkverpleging OGGZ brengt verpleegkundige zorg naar mensen die onbereikbaar zijn voor de reguliere zorgverlening. Het gaat om mensen die liever niemand bij zich laten komen (zorgmijders) of voor wie gewone thuiszorg niet mogelijk is vanwege een verslaving, psychiatrische problemen of een vervuilde woning. Of omdat ze helemaal geen woning hebben.

Meer over OGGZ Wijkverpleging

Artikelen over beschermd woonvorm Domus Hirundo

Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.

Meer over Domus Hirundo

Artikelen over beschermd woonvorm Domus+ De Hoek

De Hoek biedt plek aan 26 mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een alcohol-/harddrugsverslaving en/of psychiatrische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een jarenlange hulpverlening achter de rug hebben. Niets heeft ervoor gezorgd dat ze zelfredzaam zijn. Het gebruik van middelen maakt dat deelnemers voor veel zorg zijn uitgesloten. Op de Hoek wonen zowel mannen als vrouwen.

Meer over Domus+ De Hoek

Artikelen over laagdrempelige opvang met 24-uurs begeleiding

Bij de laagdrempelige opvang is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.

Meer over Laagdrempelige 24-uursopvang

Artikelen over beschermd woonvorm Domus Leidsche Maan

Leidsche Maan is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben. Wij kijken dan ook naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.

Meer over Domus Leidsche Maan

Artikelen over inloopvoorziening Herstart

In Utrecht is het niet gemakkelijk om een huis te vinden. Bij Herstart willen we een goede start maken. Dat is een hele kunst, daarom doen we het samen. Iedereen is welkom in de inloop voor een kopje koffie of thee. Als mensen hulp nodig hebben kunnen ze terecht bij het Stadsteam Herstel. Ook is er opvang voor nieuwe daklozen in Utrecht.

Meer over Herstart

Artikelen over zelfstandigheidstraining Enkeltje Zelfstandig

Zelfstandigheidstrainingen zijn voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is. De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Meer over Enkeltje Zelfstandig

Artikelen over beschermd woonvorm Domus+ De Heem Heijcopperkade

De Heem Heijcopperkade in Utrecht is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners hebben een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heijcopperkade is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen.

Meer over Domus+ De Heem Heijcopperkade

Artikelen over Bij Bosshardt, de huiskamer voor de buurt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Meer over Bij Bosshardt

Artikelen over Housing First, een eigen woning met ambulante begeleiding

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

Meer over Housing First

Artikelen over behandelgroep De Wissel

De Wissel is een behandelgroep voor jongeren, zowel jongens als meisjes, van 12 tot 18 jaar die door (ernstige) problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Vaak gaat het om jongeren die een ernstig verstoorde relatie met hun ouders hebben of om andere redenen niet thuis geholpen kunnen worden. Op de Wissel bieden wij de jongeren een alternatieve, veilige en stimulerende woonomgeving.

Meer over De Wissel

Artikelen over beschermd woonvorm Domus+ Cederhorst

Cederhorst biedt een warm thuis voor 28 mensen met psychiatrische problematiek vaak in combinatie met een lichtverstandelijke beperking, die in de wijk teveel prikkels ervaren. Naast deze primaire problematiek kampen veel bewoners met middelen- en/of drankgebruik, welke binnen de voorziening worden gedoogd. Cederhorst is gehuisvest op het GGZ-terrein Zon & Schild in Amersfoort en grenst aan een bosrijk gebied.

Meer over Domus+ Cederhorst

Artikelen over outreachend werk in provincie Utrecht

Een team van twee verpleegkundigen werkt in Utrecht en omgeving door middel van outreachend werk. Op deze manier proberen zijn in contact te komen met dak- en thuislozen die de weg naar de hulpverlening nog niet kennen of zorgmijdend zijn.

Meer over Soepfiets

Artikelen ervaringsdeskundigen Leger des Heils Midden-Nederland

Leger des Heils Midden-Nederland werkt met ervaringsdeskundigen die hun ervaring inzetten voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Meer over Ervaringsdeskundigen