't Gooi - Zelfstandig wonen met begeleiding

De Robijn

Wonen met begeleiding
De Robijn is een woonvorm met 9 appartementen voor jonge vrouwen (18+) met een licht verstandelijke beperking en/of hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. De vrouwen komen vaak uit een onveilige thuissituatie. Ook (aanstaande) moeders vinden hier een plek. Bij de Robijn krijgen zij naast onderdak de kans om hun zelfredzaamheid te vergroten zodat zij in de toekomst zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Met behulp van een plan wordt hier stapsgewijs aan gewerkt.

De Opaal

Wonen met begeleiding
De Opaal is een woonvorm met 18 appartementen voor mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking en/of hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. Het doel is om te werken aan een zo zelfredzaam mogelijke toekomst. Met behulp van een plan wordt hier stapsgewijs aan gewerkt.

De Saffier

Wonen met begeleiding
De Saffier biedt (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking een veilige, zelfstandige woonruimte waar zij op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) zorg en ondersteuning op maat ontvangen.