't Gooi - Specialistische daghulp

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Het gaat om kinderen waarvan de ontwikkeling is verstoord of wordt bedreigd door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren. Hierbij kan het bijvoorbeeld om autisme gaan.

Onderwijszorggroep de Steentjes - Met vier jaar gewoon naar school!

Onderwijszorggroep de Steentjes richt zich op kinderen die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistisch Daghulp (SDH) en vier jaar of ouder zijn. Het gaat hierbij om kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn om door te stromen naar een ‘gewone’ kleutergroep maar wel een onderwijsgerechtigde leeftijd hebben.

ZorgOnderwijsCombinatie 'Het Stekje'

ZorgOnderwijsCombinatie (ZOC) het Stekje richt zich op kinderen die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistische Daghulp (SDH) en vier jaar of ouder zijn. Het gaat hierbij om kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn om door te stromen naar een ‘gewone’ kleutergroep, maar wel de onderwijsgerechtigde leeftijd hebben.