Sport en vrije tijd

Sport en vrije tijd als essentieel onderdeel van het herstel van het gewone leven

Bij ons staat niemand buiten spel. Sport en vrije tijd zijn voor het Leger des Heils essentieel onderdeel van het herstel van het gewone leven. Daarom bieden wij structurele activiteiten aan om mensen weer in beweging te krijgen. In samenwerking met onze sportpartners gebruiken wij de kracht van sport en vrije tijd om mensen weer mee te laten doen. Deze sportcoalitie heet in Utrecht Stad: Life Goals Utrecht.

De inzet van vrije tijd geeft mensen de ruimte tot zelfontplooiing. Sport maakt het mogelijk om grenzen te verleggen het gevoel van eigenwaarde te hervinden en een nieuw sociaal netwerk te creëren. Het draagt bij aan een betere gezondheid, sociale inclusie en persoonlijke ontwikkeling.

Sportaanbod

Sport en vrije tijd