Sociaal pension Adelante 1 & 2

Beschermd wonen voor dak-en thuisloze mensen met psychiatrische problemen

Adelante biedt 24 uurs begeleiding aan mensen met complexe chronische psychiatrische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. De aard van de begeleiding is gericht op stabilisatie en continuering van de leefsituatie en waar mogelijk ontwikkelingsgericht.

Adelante is Spaans voor ‘vooruit’. Het doel van deze beschermde woonvoorziening is dan ook om de bewoners vooruit te helpen, zodat zij waar mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor bieden wij niet alleen begeleiding bij het wonen, maar ook groepsactiviteiten en individuele begeleiding.

Elke bewoner heeft een mentor die samen met hem of haar bespreekt op welke manier de eigen leefsituatie verbeterd kan worden. Doelen en afspraken worden vastgelegd in werkleerplannen voor een bepaalde periode. Belangrijke onderdelen zijn structuur, sociale vaardigheden en dagbesteding en/of werk. Bij de begeleiding werken we samen met collega-hulpverleners op het gebied van psychiatrie, schuldhulpverlening en werk. Zo kunnen wij onze bewoners ondersteuning geven op allerlei gebied: een totaalpakket, afgestemd op de behoefte van de hulpvrager.

"“Ik ben een tijd dakloos geweest. Toen ging het van plek naar plek. Adelante is beter voor mij. Hier krijg ik ook mijn medicijnen. Ik heb nu meer rust.” ‘Dickson’"