Signs of Safety (SOS)

Voor gezinnen waarbij sprake is van onveiligheid.

Een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen bij grote zorgen over de veiligheid van het kind. De begeleiding richt zich op het creëren van een veilige opvoedsituatie voor het kind. Voor Signs of Safety bestaan geen indicatie of contra-indicatiecriteria. Het kan ingezet worden bij elk gezin waar een professional te maken krijgt met (mogelijke) onveiligheid van kinderen in het gezin.

Signs of Safety

Wat is SOS?
Samen met ouder(s) en betrokkenen wordt een veiligheidsplan opgesteld, gericht op het waarborgen van de veiligheid van het kind.

Werkwijze
De opvoeder(s) bespreken samen met de SOS-werker de zorgen, krachten en doelen met betrekking tot de veiligheid van de kinderen. De SOS-werker gaat in gesprek met de kinderen om in kaart te brengen hoe de kinderen de situatie ervaren en wat hun wensen en behoeften zijn.

Netwerk
Zowel het privé netwerk van de opvoeders, als het professionele netwerk is van groot belang in het SOS-traject. In een netwerkberaad wordt met de opvoeders en het netwerk besproken wat er moet gebeuren wil het voor de kinderen veilig zijn. Er worden bodemeisen opgesteld voor de opvoeders: dit zijn de eisen waar de opvoeders zich aan moeten houden wil de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Met de opvoeders en het netwerk worden afspraken gemaakt hoe de opvoeders deze bodemeisen gaan behalen en welke ondersteuning hierbij geboden wordt vanuit het netwerk. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd.

Wij bieden onze specialistische ambulante begeleiding in heel de provincie Utrecht.

Regio West: Utrecht Stad, Utrecht West, Lekstroom
Regio Oost: Eemland, FoodValley, Utrecht Zuidoost