Re-integratie

Het Leger des Heils helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om weer ‘mee te kunnen doen’. Werken aan herstel van het gewone leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving centraal staat. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, hebben baat bij ondersteuning op het gebied van dag- en werkritme. Wij geloven dat Werken Werkt.

50|50 Workcenter

Re-integratie op maat is het bieden van werkritme, arbeidsvaardigheden opdoen en het leren van een vak
50|50 is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’ door het bieden van werk op maat. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. 50|50 kent de volgende labels: Bike, Clean, Coffee, Food, Green, Logistics, Packaging, Store en Wood.
>> Meer informatie

Sport en vrije tijd

Sport en vrije tijd als essentieel onderdeel voor het herstel van het gewone leven
Sport en vrije tijd zijn voor het Leger des Heils essentieel onderdeel van het herstel van het gewone leven. Daarom bieden wij structurele activiteiten aan om mensen weer in beweging te krijgen. In samenwerking met onze sportpartners gebruiken wij de kracht van sport en vrije tijd om mensen weer mee te laten doen.
>> Meer informatie