Re-integratie

Het Leger des Heils helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om weer ‘mee te kunnen doen’. Werken aan herstel van het gewone leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving centraal staat. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, hebben baat bij ondersteuning op het gebied van dag- en werkritme. Wij geloven dat Werken Werkt.

50|50 Coffee

Sociale firma van het Leger des Heils
50|50 coffee is een sociale firma van het Leger des Heils. Bij 50|50 coffee bieden we onze deelnemers nieuwe kansen, werkervaring, structuur en plezier. Bovendien leren ze hier de fijne kneepjes van het baristavak, met onze eigen gebrande koffie.
>> Meer informatie

50|50 Workcenter

Re-intergratie op maat is het bieden van werkritme, arbeidsvaardigheden opdoen en het leren van een vak
50|50 is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’ door het bieden van werk op maat. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. 50|50 kent de volgende labels: Bike, Clean, Coffee, Food, Green, Logistics (Loods13), Packaging, Store en Wood.
>> Meer informatie

Loods 13

Geef(t) spullen aan mensen die zelfstandig wonen
Loods 13 stelt huishoudelijke spullen en meubels gratis beschikbaar voor mensen met een indicatie. Daarnaast is Loods 13 een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
>> Meer informatie

Sport en vrije tijd

Sport en vrije tijd als essentieel onderdeel voor het herstel van het gewone leven
Sport en vrije tijd zijn voor het Leger des Heils essentieel onderdeel van het herstel van het gewone leven. Daarom bieden wij structurele activiteiten aan om mensen weer in beweging te krijgen. In samenwerking met onze sportpartners gebruiken wij de kracht van sport en vrije tijd om mensen weer mee te laten doen.
>> Meer informatie