Overzicht hulpaanbod Midden Nederland

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie (waaronder het buurt- of wijkteam). De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. We kijken daarbij naar het individu en beginnen als het nodig is opnieuw met het proces. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Ambulant:

Jeugdzorg met verblijf:

Maatschappelijke opvang:

Verzorging en verpleging:

 Werk -en dagbesteding:

Preventie en signalering:

Overig: