Ons zorgaanbod

Heb je te maken met verslaving, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld, psychi(atri)sche of andere problemen? Je kunt bij ons terecht!

Jeugd
Het Leger des Heils biedt hulp aan jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze deelnemers hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen zoals ouder(s), leraren, trainers en leidinggevende. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.
>> Zorgaanbod jeugd

Re-integratie
Het Leger des Heils helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om weer ‘mee te kunnen doen’. Werken aan herstel van het gewone leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving centraal staat. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, hebben baat bij ondersteuning op het gebied van dag- en werkritme. Wij geloven dat Werken Werkt.
>> Zorgaanbod re-integratie

Verpleging en verzorging
Het Leger des Heils biedt diverse vormen van gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen. Zo biedt OGGZ wijkverpleging specialistische zorg voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg. In Maarssen bevindt zich ons woonzorgcentrum en in Blinkert is ons specialistisch verpleeghuis gevestigd. Hier wordt complexe zorg en behandeling geboden aan deelnemers met multiproblematiek.
>> Zorgaanbod verpleging en verzorging

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die wij bieden in combinatie met onderdak.
>> Zorgaanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Ambulant
Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Door integraal te werken is onze aanpak in multi-probleem situaties aantoonbaar effectief. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen. De vraag van onze deelnemer is hierbij leidend.
>> Zorgaanbod ambulant