Noodopvang Perspectief

Kortdurende opvang voor dak- en thuislozen

Noodopvang Perspectief is een opvang voor dak- en thuislozen, zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar en waar nodig vanaf 15 jaar. Naast dak- en thuisloosheid hebben deze mensen vaak te maken met problemen op het gebied van schulden, verslaving, psychiatrie en justitie. Bij Perspectief is 24-uursbegeleiding aanwezig. Middelengebruik is niet toegestaan.

Deelnemers kampen met ernstige psychosociale problemen, soms in combinatie met een psychi(atr)sche en/of een verstandelijke beperking. Problemen op het gebied van huisvesting, gedrag, relatie, verslaving, schulden en/of justitie zijn veelal het gevolg. Om deze situatie om te buigen, biedt Noodopvang Perspectief een veilig, tijdelijk onderdak met begeleiding aan. De opvangsituatie sluit zoveel mogelijk aan bij het ‘gewone leven’. Er is daarom veel aandacht voor alledaagse (woon-)vaardigheden, structuur, zelfverzorging, omgangsvaardigheden, beheer van financiën, participatie en vrijetijdsbesteding.

Begeleiding

Bij Perspectief is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De begeleiding is gericht op snelle uitstroom (binnen 12 weken), naar voornamelijk zelfstandig wonen met begeleiding. Met de herstelgerichte methode werken we aan haalbare wensen en doelen. Bij Perspectief wordt dagbesteding, werk en school gestimuleerd. Waar nodig helpen wij bij woonvaardigheden of het aanleveren hiervan. Wij begeleiden mensen bij het inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en helpen bij het aanvragen van een uitkering/studiefinanciering. Samen met onze externe partners bieden wij onder andere verslavingszorg, psychische en psychiatrische behandeling en schuldhulpverlening.

Locatie en faciliteiten

Perspectief is gevestigd in Almere Haven, nabij het winkelcentrum. In het pand is één gemeenschappelijke keuken en woonkamer aanwezig. De slaapkamer wordt gedeeld met één andere bewoner.