Met elkaar voor een veilig thuis

Specialistische Ambulante BegeleidingCLAS-H Team Veilig Thuis

CLAS-H* is voor mensen van alle leeftijden die te maken hebben met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. In de hulpverlening is er aandacht voor allen die hierbij betrokken zijn, bijvoorbeeld ouders, partners, kinderen, broers en zussen, stiefouders, grootouders en andere familieleden.

CLAS-H

Wat is CLAS-H?
CLAS-H is een hulpvorm die zich richt op het verwerken van seksueel en/of huiselijk geweld. De begeleiding richt zich op herstel van vertrouwen in beschadigde gezins-en familierelaties. Hierbij is oog voor alle betrokkenen, zowel slachtoffers, getuigen als daders.

Werkwijze
Prioriteit is dat de thuissituatie veilig is. Zoniet, dan stellen we allereerst een veiligheidsplan op. We bepalen met elkaar wie er bij de gesprekken aanwezig zijn. Individuele gesprekken, gesprekken met meerdere gezins- of familieleden en/of in groepsverband met lotgenoten zijn mogelijk. We werken in duo’s van man en vrouw, zodat beide perspectieven aandacht krijgen. Onderwerpen die we bespreken zijn o.a.: vertrouwen, grenzen, angst, veiligheid, toekomst, zelfbeeld, ouderrol, verantwoordelijkheid.

Kenmerkend voor onze werkwijze:

• Aandacht voor het hele systeem: slachtoffers, getuigen en plegers;
• Het belang van de meest kwetsbare staat centraal;
• Op zoek naar hulpbronnen;
• Bewust worden van patronen door de generaties heen.

Wij bieden onze specialistische ambulante begeleiding in heel de provincie Utrecht.
Regio West: Utrecht Stad, Utrecht West, Lekstroom.
Regio Oost: Eemland, FoodValley, Utrecht Zuidoost.