Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die wij bieden in combinatie met onderdak.

't Gooi - Zelfstandig wonen met begeleiding

Wonen met begeleiding in het Gooi.
>> Meer informatie

Adelante 1 en 2

Beschermd wonen voor dak-en thuisloze mensen met psychiatrische problemen 
Adelante biedt 24 uurs begeleiding aan mensen met  complexe chronische psychiatrische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. De aard van de begeleiding is gericht op stabilisatie en continuering van de leefsituatie en waar mogelijk ontwikkelingsgericht.
>> Meer informatie

De Toevlucht

Een toevluchtsoord voor uitgeprocedeerden
Vrijwilligersorganisatie De Toevlucht in Utrecht biedt sinds december 2013 opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht.
>> Meer informatie

Domus

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen
Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. 
>> Bekijk onze locaties

Herstart

De voordeur voor daklozen
In Utrecht is het niet gemakkelijk om een huis te vinden. Bij Herstart willen we een goede start maken. Dat is een hele kunst, daarom doen we het samen. Iedereen is welkom in de inloop voor een kopje koffie of thee. Als mensen hulp nodig hebben kunnen ze terecht bij het Stadsteam Herstel. Ook is er opvang voor nieuwe daklozen in Utrecht.
>> Meer informatie

LDO

Laagdrempelige 24-uurs Opvang
Bij de laagdrempelige opvang is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.
>> Meer informatie

Noodopvang Perspectief

Kortdurende opvang voor dak- en thuislozen
Noodopvang Perspectief is een opvang voor dak- en thuislozen, zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar en waar nodig vanaf 15 jaar. Naast dak- en thuisloosheid hebben deze mensen vaak te maken met problemen op het gebied van schulden, verslaving, psychiatrie en justitie. Bij Perspectief is 24-uursbegeleiding aanwezig. Middelengebruik is niet toegestaan.
>> Meer informatie

Adempauzeplekken

Adempauzeplekken zijn er voor mensen die door een onvoorziene situatie tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen verblijven. Het doel is om een crisissituatie te voorkomen. Een aanvraag kan gedaan worden als er sprake is van een urgente situatie waarbij niet kan worden gewacht tot de volgende werkdag. 
>> Meer informatie

Hier en nu

Dagopvang voor dak- en thuislozen
Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij Hier en Nu voor een praatje, een kop koffie en diverse andere faciliteiten. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de dagopvang is het een vindplaats voor kwetsbare, zorg mijdende mensen.
>> Meer informatie

Van de Straat

Nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen
Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst. 
>> Meer informatie