Loods 13

Geef(t) spullen aan mensen die zelfstandig wonen

Loods 13 is onderdeel van het Leger des Heils Midden Nederland. Loods 13 stelt huishoudelijke spullen en meubels gratis beschikbaar voor mensen met een indicatie. Mensen die opnieuw moeten beginnen, jongeren die naar een begeleid wonen project gaan, tienermoeders, mensen zonder budget. Zij kunnen bij ons spullen uitzoeken. Daarnaast is Loods 13 een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een beroep doen op Loods 13 Ambulante hulpverleners en Sociale Wijkteams komen regelmatig in aanraking met mensen die in de bijstand zitten, geen recht (meer) hebben op de regeling bijzondere bijstand en geen geld hebben voor meubels en andere noodzakelijke huishoudelijke spullen. In deze situaties kunnen hulpverleners een beroep doen op Loods 13. Wij stellen ze gratis ter beschikking en levert ze desgewenst bij de nieuwe eigenaren af.  

Meubels en huishoudelijke spullen inleveren
De meubels en huishoudelijke spullen zijn afkomstig van particulieren en bedrijven. Spullen kunnen gebracht worden naar Loods 13 of opgehaald worden bij u thuis.  

Verhuizing en ontruiming
Ook voor huisontruimingen en (kleine) verhuizingen kunt u bij ons terecht. Hiervoor brengen wij een kleine vergoeding in rekening. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  

Dagbesteding
In Loods 13 werken vrijwilligers, professionals en deelnemers. Het traject kan bestaan uit dagbesteding en re-integratie. De deelnemers worden bij Loods 13 begeleid door een werkbegeleider, vrijwilliger of – indien van toepassing – een re-integratiecoach. De werkzaamheden van de deelnemers bestaan uit het selecteren, repareren, schoonmaken en opknappen van de binnengekomen goederen. Ook kunnen ze actief zijn als bijrijder of chauffeur in de logistiek. Daarnaast wordt samenwerking met de regionale middenstand gezocht.

image