Wie we zijn

Over Leger des Heils Midden Nederland

Het Leger des Heils Midden Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie.

Zonder onderscheid des persoons verlenen wij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht. Ruim 750 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 350 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er zijn - onvoorwaardelijk - voor mensen zonder helper.

Onze werkzaamheden zijn onderverdeeld in de drie sectoren:

  • Verpleging en Verzorging (V&V)
  • Maatschappelijke Opvang & Geestelijke Gezondheidszorg (MO/GGz)
  • Jeugdzorg

De directie en ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het bedrijfsbureau in de Utrechtse wijk Overvecht. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via 030 2749121 of via het reactieformulier.