Hulp aan huis

Sommige mensen lukt het niet op het huis op orde te houden. Dit kan huisuitzetting tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen bieden wij diverse vormen van hulp aan.

Ambulant volwassenen

Onze ambulante begeleiding voor volwassenen is gericht op de leeftijd vanaf 18 jaar. Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen.
Meer over Ambulant volwassenen

Ambulant jongeren

Onze ambulante begeleiding voor jongeren is gericht op de leeftijd 0 – 18 jaar. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van het kind in combinatie met begeleiden en/of betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Hiervoor biedt het Leger des Heils diverse programma’s aan.
Meer over Ambulant jongeren

Wijkverpleging

Als u zelfstandig kunt blijven wonen maar wel verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u gebruik maken van wijkverpleging. Team wijkverpleging van het Leger des Heils biedt u graag de zorg die u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Meer over Wijkverpleging

Wijkverpleging OGGZ

Specialistisch team voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg

Het team Wijkverpleging OGGZ brengt verpleegkundige zorg naar mensen die onbereikbaar zijn voor de reguliere zorgverlening. Het gaat om mensen die liever niemand bij zich laten komen (zorgmijders) of voor wie gewone thuiszorg niet mogelijk is vanwege een verslaving, psychiatrische problemen of een vervuilde woning. Of omdat ze helemaal geen woning hebben.
Meer over Wijkverpleging OGGZ

Grijs genoegen

Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.
Meer over Grijs genoegen

Housing First

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
Meer over Housing First