Huis en Haard

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen

Huis en Haard biedt onderdak en begeleiding voor dak- en thuisloze mensen met complexe chronische psychiatrische problematiek, soms in combinatie met verslaving, die niet zelfstandig kunnen wonen. In Utrecht hebben wij twee locaties, namelijk Adelante 1 en Adelante 2. Op deze locaties is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis. Middelengebruik is op onze locaties niet toegestaan.

Het doel van Huis en Haard is bewoners vooruit helpen, zodat zij zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor bieden wij niet alleen begeleiding bij het wonen, maar ook groepsactiviteiten en individuele begeleiding. De aard van de begeleiding is gericht op stabilisatie en continuering van de leefsituatie en waar mogelijk ontwikkelingsgericht. Zo gaan we bijvoorbeeld samen op zoek naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Op deze manier kunnen we ook bijdragen aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Persoonlijke begeleiding

Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Samen wordt er gekeken naar de leefsituatie en hoe deze verbeterd kan worden zodat herstel van het gewone leven plaatsvindt. Belangrijke onderdelen hierbij zijn structuur, sociale vaardigheden en dagbesteding en/of werk. Bij de begeleiding van onze deelnemers werken we samen met ketenpartners op het gebied van financiën, psychiatrie en verslaving. Zo kunnen wij onze bewoners ondersteuning geven op allerlei gebieden: een totaalpakket, afgestemd op de behoefte van de hulpvrager.

Locaties in Utrecht

Huis en Haard werkt volgens een fase systeem. Fase 1 is gericht op langdurig verblijf, waarbij ook eventuele (lichte) verzorging mogelijk is. Bij Fase 2 wordt toegewerkt naar Fase 3. Fase 3 is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen. Bij deze fase is de begeleiding aanwezig van 09.00 tot 17.00 uur, maar wel altijd 24/7 in de buurt. 

RoyaardsvdHamkade1Over Adelante 1
Adelante 1 biedt plek aan 28 deelnemers, zowel man als vrouw vanaf 18 jaar. Deelnemers beschikken over een eigen kamer met badkamer, toilet en keukenblok. 9 van deze kamers zijn ingericht voor mindervalide deelnemers, die rolstoelafhankelijk zijn en lichte zorg nodig hebben. 


HarpstraatOver Adelante 2
Adelante 2 biedt plek aan 31 deelnemers, zowel man als vrouw vanaf 18 jaar. Deelnemers beschikken over een eigen kamer met badkamer, toilet en soms een keukenblok. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte met keuken aanwezig. Een deel van de appartementen (fase 3) is gericht op zelfstandigheid, waarbij de deelnemers kunnen toewerken naar zelfstandig wonen.