Housing First

Een eigen woning met ambulante begeleiding

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

De doelgroep heeft vaak meervoudige problemen, bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving, die niet zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij het aanbod van (opvang)voorzieningen. Van de doelgroep wordt daarnaast verwacht dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij krijgen een woning aangeboden met intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. Het gaat primair om mensen die al langer dakloos zijn. Ook komen mensen in aanmerking, die door hun gedragsproblemen steeds maar korte tijd binnen een instelling kunnen worden ondergebracht of anderszins niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen. Incidenteel is Housing First beschikbaar voor personen voor wie binnen het bestaande 24 uurs-aanbod geen passende opvang beschikbaar is. Housing First kan ook hulp bieden aan mensen die door hun gedragsproblemen maar korte tijd binnen een instelling kunnen wonen of niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen.

Meer over Housing First? Bekijk het filmpje