Gezinshuizen

Kleinschalige jeugdhulp voor jeugdigen

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij één of meerdere jeugdigen tussen de 5 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Het gaat om jeugdigen die voor kortere of langere periode niet thuis kunnen wonen. De problematiek is zo complex en meervoudig dat plaatsen in een pleeggezin (nog) niet mogelijk is. In dat geval kunnen onze gezinshuisouders, met hun eigen kerngezin, toch een gezinssituatie bieden, waarin er, waar nodig, extra hulp en ondersteuning ingezet kan worden.

Gezin in de buurtKinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust, voorspelbaarheid en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar ouders de zorg voor jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’. Het uitgangspunt van alle hulp is gericht op het herstel van het gewone leven. 

Eigenheid

We vinden het belangrijk dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht mogen komen. Daarbij blijft het gezin van herkomst een belangrijke en blijvende plek houden in het leven van een kind. Gedeeld opvoederschap tussen gezinshuisouders en biologische ouders is daarom altijd de ambitie binnen de zorg voor de jeugdigen, zodat de jeugdigen voldoende ruimte en vrijheid ervaren om op te groeien in twee families. Het uitgangspunt is dat jeugdigen zo lang als het nodig is in het gezinshuis kunnen blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, eventueel met ambulante ondersteuning of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.

GezinshuizenProfessioneel

Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Gezinshuisouders krijgen daarbij intensieve ondersteuning van een multidisciplinair team, waaronder een gedragswetenschapper en trajectmanager. Samen wordt er gekeken hoe de hulp en begeleiding die nodig is voor de jeugdigen optimaal vorm gegeven kan worden.
Bij elke plaatsing wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste matching.