Gezin in de Buurt

Zorg dichtbij

Gezin in de Buurt koppelt een stabiel gezin aan een ander gezin dat sociaal geïsoleerd is en met diverse complexe problemen te maken heeft, zoals schulden, verslaving en/of psychiatrie. Door samen op te trekken, leren de gezinnen van elkaar, en wordt het netwerk van het gezin met problemen vergroot. Gezin in de Buurt is ontwikkeld door Leger des Heils Midden Nederland en Stichting Present Amersfoort. Meer informatie vindt u in de folders die u hieronder kunt downloaden.