Domus+ De Hoek

Beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek

De Hoek biedt plek aan 26 mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een alcohol-/harddrugsverslaving en/of psychiatrische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een jarenlange hulpverlening achter de rug hebben. Niets heeft ervoor gezorgd dat ze zelfredzaam zijn. Het gebruik van middelen maakt dat deelnemers voor veel zorg zijn uitgesloten. Op de Hoek wonen zowel mannen als vrouwen.

Domus de Hoek

Deelnemers op de Hoek zijn geknakt door het leven en niet bij machte om geheel zelfstandig te zijn in deze fase van hun leven. Op de Hoek zetten medewerkers zich in voor deze mensen, die aan de rand van de samenleving leven. 

Begeleiding

Binnen de Hoek zijn we er voor de mens in zijn of haar volledigheid. Onze deelnemers zijn unieke personen met eigen opvattingen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Eigen regie en zelf keuzes kunnen maken zijn belangrijke waarden op de Hoek. Op de Hoek staan wij in voor deze mensen die aan de rand van de samenleving staan. 

Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar. Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij, middels de herstelgerichte methode in kleine stappen toewerken naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Daarbij wordt gewerkt vanuit de krachten en mogelijkheden van de deelnemer.  Factoren als dagelijkse structuur, waardering, bekende begeleiders en een eigen plek in een vertrouwde omgeving zijn een vruchtbare basis om te groeien naar behoud en herstel van vaardigheden. Op De Hoek bieden we een duidelijke dag- en nachtstructuur. Eén onderdeel hiervan is werk en dagbesteding.  

Op de Hoek hebben wij enerzijds oog voor de tegenslagen en kwetsbaarheden van de cliënten en anderzijds voor alle talenten en mogelijkheden. 

Domus de Hoek - keukenFaciliteiten

Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubileerde woon-/slaapkamer met toilet, douche en tv/internetaansluiting. De gezamenlijke ruimtes bestaan uit twee woonkeukens en een recreatieruimte. Er wordt dagelijks gekookt door deelnemers, eventueel ondersteund door personeel.